KBSm Zagreb

Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” osnovana je 1846. godine i jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” održava svoj ugled i značaj već sto i šezdeset godina njegujući dobru tradiciju hrvatske medicine: stručnost u radu, znanstveno istraživanje u području medicinskih znanosti i obrazovanje studenata, mladih liječnika i drugih stručnjaka u zdravstvu.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” obavlja zdravstvenu djelatnost na najvišoj razini poštujući načelo medicinske etike i deontologije.U Bolnici se osim dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege obavlja i specijalističko-konzilijarna djelatnost uz osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” ima opsežan nastavni i obrazovni program koji se odvija na nekoliko razina. Kao klinička bolnica Stomatološkog i Medicinskog fakulteta organizira i provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za studente ovih fakulteta i veleučilišta.

Specijalističko usavršavanje mladih liječnika postoji više od sto godina a 1950. godine dodijeljeno je ovoj Bolnici pravo da provodi specijalističke ispite iz svih područja medicine.
Bolnica provodi i specijalizaciju iz užih specijalnosti zdravstvenih djelatnika.
U Bolnici se odvija raznovrsna i dinamična znanstvena aktivnost koju provodi i organizira Institut za klinička medicinska istraživanja osnovan 1989. godine. U Bolnici djeluje trinaest referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Bolnici se usavršavaju znanstveni novaci (22). Od 2007. godine bolnica ima četrnaest znanstvenih projekata.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” ima 853 kreveta i 2334 zaposlenika. Trinaest klinika i sedam zavoda od kojih su tri klinička, ljekarna i Institut za klinička medicinska istraživanja obavljaju zdravstvenu, nastavnu i znanstvenu djelatnost a stručno administrativne i uslužne poslove službe za: opće, pravne i kadrovske poslove, financije, tehničke poslove i prehranu.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” nastoji kroz svoju cjelokupnu djelatnost očuvati položaj ugledne hrvatske zdravstvene ustanove s bogatom tradicijom i razvijati se u budućnosti u ustanovu koja će brinuti o zdravlju svojih bolesnika na europskoj razini.