Klinika za kožne i spolne bolesti

Klinika za kožne i spolne bolesti

Najstarija i dermatovenerološkom tradicijom najbogatija na našim zemljopisnim prostorima. Klinika za kožne i spolne bolesti Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” osnovana je 01.09.1894.g. kao Prvi odjel za kožne i spolne bolesti u Hrvatskoj i to unutar tzv. “trećeg” odjela u novosagrađenoj bolnici “Sestre milosrdnice” u Vinogradskoj ulici u Zagrebu.

Danas je rad Klinike je organiziran kroz Klinički odjel za dermatovenerološke bolesnike koji ima 31 postelju, Dnevnu bolnicu koja ima 4 postelje i Poliklinički odjel koji sadrži niz ambulanti i laboratorija. U polikliničkom dijelu se provode klasični dermatovenerološki, ali i najsuvremeniji dijagnostički i terapijski postupci. Važno je istaknuti zahtjevnu opću dermatovenerološku kazuistiku, tradicionalno kvalitetnu medicinsku kozmetologiju, flebologiju i fototerapiju, suvremenu alergologiju s kliničkom imunologijom, ali i serodijagnostiku sifilisa, mikologiju i imunofluorescenciju.
Related imageSukladno svjetskim trendovima razvoja dermatovenerologije, uvedena je i Ambulanta za dermatološku onkologiju i dermatokirurgiju. Ambulanta pruža mogućnost ranog otkrivanja tumora kože, dermatokirurškog terapijskog pristupa, praćenja bolesnika, ali i znanstvenog pristupa bolesniku kroz suradnju s eminentnim laboratorijima u kojima se istražuju molekularno-genetske karakteristike tumora kože. Klinika je zajedno s Klinikom za onkologiju i nuklearnu medicinu dobila naslov Referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Osim toga, u Klinici se provode preventivni programi namijenjeni pučanstvu i to kroz javno-zdravstvene akcije u vidu preventivnih pregleda ali i kroz tiskanje popularnih materijala, letaka i brošura.

Stoga danas sa sigurnošću možemo reci da je Klinika u području dermatološke onkologije vodeća dermatovenerološka Klinika u zemlji. Takvu ekskluzivnost Klinika je postigla i otvaranjem Ambulante za psihodermatologiju koja je rezultat spoznaja o potrebi za specifičnim interdisciplinarnim pristupom dermatološkim bolesnicima, proizašlim iz znanstvenog projekta “Kvaliteta života i psihološki aspekti u bolesnika s acne vulgaris” koji se provodio od 2002.-2006.g.
U prosincu 2006. odobren je i novi znanstveni projekt pod naslovom “Psihološki status bolesnika s različitim dermatozama i tumorima kože”. Danas u ambulanti za psihodermatologiju rade dermatolog i psiholog uz, ukoliko se pokaže potreba u pojedinih bolesnika, i specijalistu psihijatra kroz liason terapijski pristup. 2004. g. Klinika je bila organizator 1. Hrvatskog kongresa psihodermatologije s medunarodnim sudjelovanjem” koji je održan u Cavtatu. Ovo je ujedno prvi kongres kojega je organizirala Klinika u svojih 110 godina postojanja. Organizacija drugog Kongresa u 2008. g. već je u tijeku.

Klinika je i Centar za teledermatologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Centar djeluje kroz Ambulantu za teledermatologiju, a u njemu, nakon tehnološke edukacije, radi više specijalista konzultanata te glavni konzultant za teledermatologiju u RH, prof. dr. Mirna Šitum. U Centru se gotovo svakodnevno uspostavlja kontakt i provode konzultacije s liječnicima obiteljske medicine na hrvatskim otocima.
S obzirom na sve veći broj djece oboljele od kožnih bolesti, pokazala se potreba za otvaranjem Ambulante za dječju dermatovenerologiju.
Također, slijedeći najmodernije svjetske trendove na Klinici je otvorena i Ambulanta za lasersku korektivnu kirurgiju.
Na Klinici se provodi dodiplomska nastava za studente Stomatološkog fakulteta, te poslijediplomska nastava na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, provodi se pripravnicki staž doktora medicine, specijalizantski staž iz dermatologije, a organiziraju se tečajevi i trajne edukacije i znanstveni simpoziji na području dermatovenerologije.
Klinika za kožne i spolne bolesti danas ima ukupno 50 djelatnika od kojih 14 liječnika (11 specijalista dermatologije i venerologije, 3 specijalizanta), jednog znanstvenog novaka, prof. psihologije, 22 medicinske sestare (6 VŠS i 16 SSS), 3 administrativna djelatnika, 2 inženjera laboratorijske dijagnostike i 8 pomoćnih radnica.

Organizacija Zavoda

Organizacija Zavoda

– Odjel za opću kirurgiju (prim.dr. Petar Kirac)
– Odjel za gastroenterologiju i hepatobilijarno-pankreatičnu kirurgiju
(prof.dr.sc. Miroslav Bekavac-Bešlin)
– Odjel za koloproktologiju (prof.dr.sc. Marko Doko)
– Odjel za traumatologiju (prof.dr.sc. Aljoša Matejčić)
– Odjel za vaskularnu kirurgiju (prof.dr.sc. Drago De Syo)
– Odjel polikliničke službe (prim.dr. Duško Hamel)
– Odjel torakalne kirurgije (prim.dr. Nikola Karapandža)
– Odjel operacijski blok (prof.dr. Mario Ledinsky)

Na Kirurškoj klinici godišnje se obavi cca 4000 operacijskih zahvata. Na klinici se obavlja kompletan spektar abdominalnih operacija, izuzev transplantacije organa. Uvedena je miniinvazivna endoskopska kirurgija.
U razvijenoj vaskularnoj kirurgiji radi se i endoskopski zahvati, kao i bypass in situ i valvuloplastika na venama ekstremiteta. Uz akutnu traumu na Traumatološkom odjelu ugra?uju se i sve vrste endoproteze kuka. Na Odjelu torakalne kirurgije uz rješavanje malignoma pluća vrše se i zahvati na jednjaku. Na Općem odjelu uz opću kiruršku problematiku operiraju se i tumori dojke.
Na Klinici je od 1969. ugrađeno više tisuća trajnih elektrostimulatora srca, a od 1993. ugrađuje se i automatski kardioverter defibrilatori, jedini u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. U suradnji s endokrinološkim odjelom Interne klinike, operiraju se svi tumori endokrinog sustava.
U poliklinici osim hitne službe, djeluju subspecijalističke ambulante u kojima se obavlja endoskopska dijagnostika i terapija.
Klinika je nastavna baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, te se obavlja specijalistička edukacija i polažu specijalistički ispiti iz opće kirurgije.
Profesori i docenti sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

KBSm Zagreb

KBSm Zagreb

Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” osnovana je 1846. godine i jedna je od najstarijih i najvećih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” održava svoj ugled i značaj već sto i šezdeset godina njegujući dobru tradiciju hrvatske medicine: stručnost u radu, znanstveno istraživanje u području medicinskih znanosti i obrazovanje studenata, mladih liječnika i drugih stručnjaka u zdravstvu.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” obavlja zdravstvenu djelatnost na najvišoj razini poštujući načelo medicinske etike i deontologije.U Bolnici se osim dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege obavlja i specijalističko-konzilijarna djelatnost uz osiguranu laboratorijsku i drugu dijagnostičku djelatnost.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” ima opsežan nastavni i obrazovni program koji se odvija na nekoliko razina. Kao klinička bolnica Stomatološkog i Medicinskog fakulteta organizira i provodi dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu za studente ovih fakulteta i veleučilišta.

Specijalističko usavršavanje mladih liječnika postoji više od sto godina a 1950. godine dodijeljeno je ovoj Bolnici pravo da provodi specijalističke ispite iz svih područja medicine.
Bolnica provodi i specijalizaciju iz užih specijalnosti zdravstvenih djelatnika.
U Bolnici se odvija raznovrsna i dinamična znanstvena aktivnost koju provodi i organizira Institut za klinička medicinska istraživanja osnovan 1989. godine. U Bolnici djeluje trinaest referentnih centara Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Bolnici se usavršavaju znanstveni novaci (22). Od 2007. godine bolnica ima četrnaest znanstvenih projekata.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” ima 853 kreveta i 2334 zaposlenika. Trinaest klinika i sedam zavoda od kojih su tri klinička, ljekarna i Institut za klinička medicinska istraživanja obavljaju zdravstvenu, nastavnu i znanstvenu djelatnost a stručno administrativne i uslužne poslove službe za: opće, pravne i kadrovske poslove, financije, tehničke poslove i prehranu.
Klinička bolnica “Sestre milosrdnice” nastoji kroz svoju cjelokupnu djelatnost očuvati položaj ugledne hrvatske zdravstvene ustanove s bogatom tradicijom i razvijati se u budućnosti u ustanovu koja će brinuti o zdravlju svojih bolesnika na europskoj razini.