Klinika za kožne i spolne bolesti

Klinika za kožne i spolne bolesti

Najstarija i dermatovenerološkom tradicijom najbogatija na našim zemljopisnim prostorima. Klinika za kožne i spolne bolesti Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” osnovana je 01.09.1894.g. kao Prvi odjel za kožne i spolne bolesti u Hrvatskoj i to unutar tzv. “trećeg” odjela u novosagrađenoj bolnici “Sestre milosrdnice” u Vinogradskoj ulici u Zagrebu.

Danas je rad Klinike je organiziran kroz Klinički odjel za dermatovenerološke bolesnike koji ima 31 postelju, Dnevnu bolnicu koja ima 4 postelje i Poliklinički odjel koji sadrži niz ambulanti i laboratorija. U polikliničkom dijelu se provode klasični dermatovenerološki, ali i najsuvremeniji dijagnostički i terapijski postupci. Važno je istaknuti zahtjevnu opću dermatovenerološku kazuistiku, tradicionalno kvalitetnu medicinsku kozmetologiju, flebologiju i fototerapiju, suvremenu alergologiju s kliničkom imunologijom, ali i serodijagnostiku sifilisa, mikologiju i imunofluorescenciju.
Related imageSukladno svjetskim trendovima razvoja dermatovenerologije, uvedena je i Ambulanta za dermatološku onkologiju i dermatokirurgiju. Ambulanta pruža mogućnost ranog otkrivanja tumora kože, dermatokirurškog terapijskog pristupa, praćenja bolesnika, ali i znanstvenog pristupa bolesniku kroz suradnju s eminentnim laboratorijima u kojima se istražuju molekularno-genetske karakteristike tumora kože. Klinika je zajedno s Klinikom za onkologiju i nuklearnu medicinu dobila naslov Referentnog centra za melanom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Osim toga, u Klinici se provode preventivni programi namijenjeni pučanstvu i to kroz javno-zdravstvene akcije u vidu preventivnih pregleda ali i kroz tiskanje popularnih materijala, letaka i brošura.

Stoga danas sa sigurnošću možemo reci da je Klinika u području dermatološke onkologije vodeća dermatovenerološka Klinika u zemlji. Takvu ekskluzivnost Klinika je postigla i otvaranjem Ambulante za psihodermatologiju koja je rezultat spoznaja o potrebi za specifičnim interdisciplinarnim pristupom dermatološkim bolesnicima, proizašlim iz znanstvenog projekta “Kvaliteta života i psihološki aspekti u bolesnika s acne vulgaris” koji se provodio od 2002.-2006.g.
U prosincu 2006. odobren je i novi znanstveni projekt pod naslovom “Psihološki status bolesnika s različitim dermatozama i tumorima kože”. Danas u ambulanti za psihodermatologiju rade dermatolog i psiholog uz, ukoliko se pokaže potreba u pojedinih bolesnika, i specijalistu psihijatra kroz liason terapijski pristup. 2004. g. Klinika je bila organizator 1. Hrvatskog kongresa psihodermatologije s medunarodnim sudjelovanjem” koji je održan u Cavtatu. Ovo je ujedno prvi kongres kojega je organizirala Klinika u svojih 110 godina postojanja. Organizacija drugog Kongresa u 2008. g. već je u tijeku.

Klinika je i Centar za teledermatologiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH. Centar djeluje kroz Ambulantu za teledermatologiju, a u njemu, nakon tehnološke edukacije, radi više specijalista konzultanata te glavni konzultant za teledermatologiju u RH, prof. dr. Mirna Šitum. U Centru se gotovo svakodnevno uspostavlja kontakt i provode konzultacije s liječnicima obiteljske medicine na hrvatskim otocima.
S obzirom na sve veći broj djece oboljele od kožnih bolesti, pokazala se potreba za otvaranjem Ambulante za dječju dermatovenerologiju.
Također, slijedeći najmodernije svjetske trendove na Klinici je otvorena i Ambulanta za lasersku korektivnu kirurgiju.
Na Klinici se provodi dodiplomska nastava za studente Stomatološkog fakulteta, te poslijediplomska nastava na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, provodi se pripravnicki staž doktora medicine, specijalizantski staž iz dermatologije, a organiziraju se tečajevi i trajne edukacije i znanstveni simpoziji na području dermatovenerologije.
Klinika za kožne i spolne bolesti danas ima ukupno 50 djelatnika od kojih 14 liječnika (11 specijalista dermatologije i venerologije, 3 specijalizanta), jednog znanstvenog novaka, prof. psihologije, 22 medicinske sestare (6 VŠS i 16 SSS), 3 administrativna djelatnika, 2 inženjera laboratorijske dijagnostike i 8 pomoćnih radnica.